Vaistinių preparatų išdavimas pagal receptą Kroatijos Respublikoje


REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Vaistų įstatymas („Narodne novine“ (Kroatijos Respublikos teisės aktų oficialus leidinys), numeris 76/2013)

Taisyklės dėl vaistinių preparatų klasifikavimo ir receptinių vaistinių preparatų skyrimo bei išdavimo („Narodne novine“ (Kroatijos Respublikos teisės aktų oficialus leidinys), numeris 86/2013 ir 90/2013)

VAISTINIŲ PREPARATŲ PASKYRIMAS

Įgaliotas sveikatos priežiūros specialistas, galintis paskirti vaistinį preparatą Kroatijos Respublikoje yra medicinos mokslų daktaras arba odontologijos daktaras.

Įgaliotas asmuo, galintis paskirti vaistinį preparatą ES valstybėse narėse yra tas, kuris pagal valstybės narės reglamentuojančius teisės aktus yra įgaliotas tai atlikti.

RECEPTAS

Į vaistinio preparato receptą įtrauktinų elementų sąrašas yra nurodytas Taisyklių 16 straipsnyje ir yra suderintas su Komisijos įgyvendinimo direktyva 2012/52/ES nuo 2012 m. gruodžio 20 d., kuria nustatomos priemonės, skirtos kitoje valstybėje narėje išrašytų vaistų receptų pripažinimui palengvinti (SL L 356, 2012-12-22).

Receptas, kurį išrašė valstybės narės įgaliotas sveikatos priežiūros specialistas ir į kurį yra įtraukti visi elementai, nurodyti Direktyvos 2012/52/ES Priede, bus pripažintas Kroatijos vaistininkų ir pagal jį pacientas galės įsigyti (nusipirkti) vaistinį preparatą Kroatijos vaistinėse.

Antibiotikų receptas galioja 3 dienas, vienkartinis receptas 15 dienų, o vaistinių preparatų receptas galioja 5 dienas nuo recepto išrašymo dienos ir šie terminai yra taikomi Kroatijos Respublikoje išrašytiems receptams.

Pagal daugkartinį receptą vaistinis preparatas gali būti išduodamas daugiausia 12 kartų, dažniausiai tai reiškia metus (priklausomai nuo vaistinio preparato pakuotės), tačiau įgaliotas sveikatos priežiūros specialistas ant recepto būtinai privalo nurodyti, kiek kartų išrašytas vaistinis preparatas gali būti išduodamas. Tokiu būdu vaistininkas galės daugkartiniame recepte nurodytą vaistinį preparatą išduoti daugiausia metus, nebent valstybės narės įgaliotas sveikatos priežiūros specialistas bus nurodęs kitaip.

Vaistiniai preparatai, į kurių sudėtį įeina narkotinės ar psichotropinės medžiagos, gali būti skiriami tik pagal specialų receptą, gydymui būtinomis dozėmis ir ilgiausiai 30 dienų kursui.   

Bendras narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekis, skirtas 30 dienų kursui, negali viršyti šių kiekių:

1. 0,6 g buprenorfino,
2. 6,0 g morfino,
3. 15,0 g pentazocino,
4. 7,5 g kodeino,
5. 1,0 g fentanilio,
6. 2,4 g metadono,
7. 15 g oksikodono.
 

Jeigu yra gydomas narkotinę priklausomybę turintis asmuo ir jeigu jam yra paskirtas vaistas, į kurio sudėtį įeina narkotinių ar psichotropinių medžiagų, nepriklausomai nuo to, ar gydoma priklausomybė ar piktybinė liga, toks pacientas su savimi gali vežtis vaistinių preparatų, skirtų vartoti ilgiausiai mėnesį. Jeigu priklausomybę turintis asmuo nori ilgiau likti Kroatijos Respublikoje, jis privalo kreiptis į artimiausią priklausomybių gydymo įstaigą, kurioje gydytojas paskirs tolesnę terapiją, taip pat kaip Kroatijos Respublikoje gydomiems pacientams. Jeigu gydoma piktybinė liga, yra atsižvelgiama į EK rekomendacijas, pagal kurias narkotinių ar psichotropinių medžiagų turinčiam vaistiniam preparatui negali būti išrašytas daugkartinis receptas.

Taisyklės dėl kitoje ES valstybėje narėje išrašytų vaistų receptų pripažinimo yra taikomos nuo 2013 m. spalio 25 d.

Nereceptinių vaistinių preparatų galima įsigyti vaistinėse be jokių apribojimų.

Copyright (c) 1997.- 2019. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana