Leidimas užsieniečiams laikinai gyventi Kroatijos Respublikoje

Prašymą išduoti pirmąjį leidimą laikinai gyventi užsienietis turi pateikti Kroatijos atitinkamai policijos įstaigai/ skyriui, kurios aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą.

Priklausomai nuo tikslo, dėl kurio užsienietis ketina laikinai gyventi šalyje, be išvardintų priedų jis privalo pateikti ir kitus dokumentus, patvirtinančius leidimo laikinai gyventi Kroatijos Respublikoje pagrindą (patvirtinimas, kad mokosi arba studijuoja Kroatijos Respublikoje; darbo leidimas, t.y. darbo sutartis, leidimas vykdyti tam tikrą profesinę veiklą; išrašą iš fizinių ir juridinių asmenų registro; pažyma iš sveikatos įstaigos, kurioje yra arba ketina būti gydomas; gimimo liudijimo arba santuokos liudijimo kopija ir panašiai).

PASTABA: Su prašymu pateikiami dokumentai turi būti originalūs, patvirtinti nuorašai ar patvirtintos kopijos, o jeigu reikalinga, dokumentai turi būti išversti ir atitinkamai patvirtinti naudojimui Kroatijos Respublikoje.

Daugiau informacijos rasite adresu http://www.mup.hr/47.aspx

Copyright (c) 1997.- 2019. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana