Vilnius, 17. srpnja 2018.

Potpisan memorandum o obnovi djelovanja lektorata hrvatskog jezika i književnosti

U Rektoratu Sveučilišta u Vilniusu (www.vu.lt) održana je 17. srpnja 2018. svečanost potpisivanja, s litavske strane, Memoranduma o suradnji između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Sveučilišta u Vilniusu, Republika Litva, o uspostavi lektorata hrvatskog jezika i književnosti. Potpisnik s litavske strane je bio prof. dr. Rimantas Jankauskas, prorektor za istraživanja, a svečanom činu su nazočili i doc. dr. Nijolė Juchnevičienė, prodekanica za studije Jezikoslovnog fakulteta (www.flf.vu.lt) i Krešimir Kedmenec, privremeni otpravnik poslova. Navedeni Memorandum je s hrvatske strane potpisan od strane ministrice znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženke Divjak, 9. srpnja o.g. Time je završeno dvogodišnje razdoblje našeg intenzivnog lobiranja za obnovu djelovanja lektorata hrvatskog jezika i književnosti, nakon osam godina pauze. Lektorat će operativno početi djelovati dolaskom osobe koja će biti lektor, očekivano u rujnu o.g.

Nastavno smo, na Jezikoslovnom fakultetu, u Slavenskoj čitaonici, organizirali mali domjenak kojim smo obilježili obnovu hrvatskog lektorata, na kojemu su sudjelovali prorektor Jankauskas, prodekanica Juchnevičienė, bivši voditelj katedre/odjela za slavistiku Temčinas, te skupina bivših studentica hrvatskog jezika i književnosti i nekolicina litavskih prevoditelja s/i na hrvatski jezik.

Učenje hrvatskog jezika i književnosti na Jezikoslovnom fakultetu Sveučilišta u Vilniusu odvijalo se od 1989. do 2010. godine, dok je lektorat hrvatskog jezika i književnosti djelovao od 1997. do 2010. godine.

Copyright (c) 1997.- 2019. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana