Vilnius, 29. siječnja 2018.

Hrvatska sudjelovala na turističkom sajmu Adventur 2018 u Vilniusu

U Vilniusu se od 26. do 28. siječnja 2018. održavao najveći litavski i baltički regionalni turistički sajam Adventur 2018, na kojem je i ove godine sudjelovala Hrvatska, sa štandom u organizaciji Ureda Hrvatske turističke zajednice za Skandinaviju, sa sjedištem u Stockholmu. I ovogodišnji hrvatski nastup na tom sajmu, iako skroman, pokazao je postojanje velikog interesa Litavaca za putovanja u Hrvatsku. Već godinama je primjetan izuzetno pozitivan trend porasta dolazaka litavskih turista u Hrvatsku, kojih je u 2017. godini bilo 46.300 (što je porast od 28%), sa 187.300 noćenja (porast od 20%), iako nema izravnih putničkih zračnih linija. U 2016. godini Hrvatsku je posjetilo 36.200 Litavaca, koji su ostvarili 156 tisuća noćenja, a u 2015. nepunih 34.000. Hrvatski štand su posjetili privremeni otpravnik poslova Krešimir Kedmenec i 1. tajnik Berislav Živković.

Copyright (c) 1997.- 2019. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana