Reglamentas dėl viešųjų dokumentų

Reglamentas dėl viešųjų dokumentų (Reglamentas 2016/1191)

Nuo 2019 m. vasario 16 d. Kroatijos Respublikoje pradėtas taikyti  Reglamentas dėl viešųjų dokumentų (Reglamentas 2016/1191).

Nuo nurodytos dienos piliečiams, kuriems reikėjo pateikti viešąjį dokumentą kitoje ES šalyje, nebereikia gauti autentiškumo spaudo (vadinamosios apostilės) ant dokumentų, kurie įtraukti į Reglamentą dėl viešųjų dokumentų.

Kroatijos viešieji dokumentai, kurie įtraukti į Reglamentą dėl viešųjų dokumentų, yra gimimo liudijimas, mirties liudijimas, santuokos liudijimas, pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, pažyma apie registruotą partnerystę, pažyma apie nuolatinę gyvenamąją vietą ir (arba) gyvenamąją vietą, pažyma apie teistumo nebuvimą, pažyma dėl teisės balsuoti ir būti kandidatu vietos savivaldos ir Europos Parlamento rinkimuose.

Reglamentu panaikinama prievolė pateikti minėtų dokumentų (išskyrus paskutinįjį) vertimą. Jei viešasis dokumentas yra parengtas ne viena iš ES šalies, prašančios pateikti dokumentą, oficialiųjų kalbų, piliečiai valdžios institucijų gali paprašyti parengti daugiakalbę standartinę formą, pateikiamą visomis ES kalbomis.

Daugiau informacijos apie Reglamentą ir ES šalies valdžios institucijų išduodamas daugiakalbes standartines formas galite rasti Europos e. teisingumo portale:

https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documensts