Vilnius, 17. studenog 2017.

Predavanje o Hrvatskoj na Fakultetu društvenih i humanističkih znanosti u Kaunasu

U sklopu suradnje Veleposlanstva i Fakulteta društvenih i humanističkih znanosti i umjetnosti u sklopu Kaunaskog tehničkog sveučilišta (ktu.edu/shmmf), privremeni otpravnik poslova Krešimir Kedmenec i prevoditeljica Jurga Jozič su 15. studenog 2017. posjetili navedeni fakultet, te održali predavanje o Hrvatskoj za njihove studente. Predavanje, koje je bilo podijeljeno u dvije tematske cjeline (dva školska sata), prvu o zemljopisnom položaju, povijesti i političkom sustavu, te drugu, o hrvatskom jeziku, kulturi i znamenitim Hrvatima, je bilo dobro posjećeno.

Nakon predavanja održan je sastanak s doc. dr. Ramunė Kasperavičienė, prodekanicom za studije, o sudjelovanju Veleposlanstva u drugim aktivnostima predmetnog fakulteta, te o mogućnostima održavanja (početnog) tečaja hrvatskog jezika u istoj ustanovi.