Vilnius, 14. prosinca 2018.

Predavanje o Hrvatskoj i hrvatskom jeziku na fakultetu u Kaunasu

U sklopu suradnje Veleposlanstva i Fakulteta društvenih i humanističkih znanosti i umjetnosti u sklopu Kaunaskog tehničkog sveučilišta (ktu.edu/shmmf), veleposlanik Krešimir Kedmenec i lektor hrvatskog jezika i književnosti na Jezikoslovnom fakultetu Sveučilišta u Vilniusu Josip Vučković su 13. prosinca 2018. posjetili navedeni fakultet, te održali predavanje o Hrvatskoj i hrvatskom jeziku za njihove studente. Predavanje je bilo podijeljeno u dvije tematske cjeline (dva školska sata), prvu o zemljopisnom položaju i povijesti, te drugu, o hrvatskom jeziku.

Prije predavanja je održan sastanak s doc. dr. Ramunė Kasperavičienė, prodekanicom za studije, o sudjelovanju Veleposlanstva u drugim aktivnostima predmetnog fakulteta, te o pripremama za održavanje (početnog) tečaja hrvatskog jezika u istoj ustanovi.