Vilnius, 05. listopada 2018.

Posjeti sveučilištima u Kaunasu

U sklopu suradnje s litavskim visokoškolskim i znanstvenim ustanovama, veleposlanik Krešimir Kedmenec je 3. listopada 2018. u Kaunasu posjetio rektorat Sveučilišta Vytautasa Velikog (Vytauto Didžiojo universitetas, www.vdu.lt), te Fakultet društvenih i humanističkih znanosti i umjetnosti, u sklopu Kaunaskog tehničkog sveučilišta (shmmf.ktu.edu).

Na sastanku s rektorom Sveučilišta Vytautasa Velikog prof. dr. Juozasom Augutisom i suradnicima, prof. dr. Šarūnasom Liekisom, dekanom Fakulteta političkih znanosti i diplomacije, doc. dr. Aušrom Rutkienė, docenticom na Obrazovnom institutu, te Konstantinasom Kurževasom, zaduženim za međunarodne odnose i mobilnost, raspravljene su mogućnosti snažnijeg povezivanja s hrvatskim visokoškolskim i znanstvenim institucijama. Sveučilište Vytautasa Velikog već surađuje sa sveučilištima u Zagrebu, Splitu i Zadru, ali postoji još niz mogućnosti proširiti suradnju.

Na sastanku su s prodekanicom za studije Fakulteta društvenih i humanističkih znanosti  umjetnosti (pri KTU) prof. dr. Ramunė Kasperavičienė, na kojem je sudjelovao i lektor hrvatskog jezika i književnosti Josip Vučković, posebno je raspravljena mogućnost organiziranja osnovnog tečaja hrvatskog jezika za njihove studente (i građane), na njihovom Odjelu za suvremene jezike, uzimajući u obzir da je na Jezikoslovnom fakultetu Sveučilišta u Vilniusu obnovljen lektorat hrvatskog jezika i književnosti.