Vilnius, 27. prosinca 2017.

Održana Božićna misa za pripadnike 1. Hrvatskog kontingenta (HRVCON) u Litvi

U katedrali u litavskom gradu Kaišiadorys (regija Kaunas, središnja Litva), sjedištu Kaišiadoryske biskupije, održana je 25. prosinca 2017. sveta božićna misa za pripadnike 1. hrvatskog kontingenta (HRVCON), koji su, u sklopu NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti (enhanced Forward Presence – eFP), razmješteni u Litvi. Misu, kojoj je nazočilo oko 90 hrvatskih vojnika, održao je vlč. Slavko Rajič, vojni kapelan navedene hrvatske postrojbe, a istoj je nazočio i privremeni otpravnik poslova Krešimir Kedmenec. Prije mise je vlč. Rajiča i izaslanstvo hrvatskog kontigenta pozdravio biskup Kaišiadorysa Jonas Ivanauskas.

Bilo je to prvi puta da je u jednoj litavskoj crkvi, odnosno u jednoj crkvi na području baltičkih zemalja, održana katolička misa na hrvatskom jeziku, predvođena hrvatskim svećenikom. Održavanje navedene mise omogućeno je slijedom dobre prethodne komunikacije Veleposlanstva s Litavskom biskupskom konferencijom, kao i mjesnom biskupijom i župom, koji su odlučili navedenu crkvu staviti na raspolaganje za misne potrebe pripadnika hrvatskog kontigenta prema njihovim željama. Katedralna crkva u Kaišiadorysu je također i važno hodočasničko mjesto za litavske (i baltičke) katolike, s obzirom da je u njoj smješten sarkofag s tijelom litavskog Stepinca, bivšeg biskupa i nadbiskupa Kaišiadorysa, Teofiliusa Matulionisa, nedavno proglašenog blaženim.