Vilnius, 05. listopada 2018.

Obnovljeno djelovanje lektorata hrvatskog jezika i književnosti u Vilniusu

Na Jezikoslovnom fakultetu Sveučilišta u Vilniusu (www.flf.vu.lt) je 4. listopada 2018. svečano započelo djelovanje obnovljenog lektorata hrvatskog jezika i književnosti. Prije početka prvog nastavnog sata početnog tečaja hrvatskog jezika (A1), polaznicima su se prigodno obratili dekanica Jezikoslovnog fakulteta prof. Inesa Šeškauskienė, veleposlanik Krešimir Kedmenec, prodekanica dr. Diana Šilekaitė-Kaishauri, kao i lektor Josip Vučković. U prvoj fazi djelovanja lektorata održavati će se osnovni tečajevi hrvatskog jezika, a zatim, postupno širiti nastavni plan i program, predavanjima o hrvatskoj književnosti i povijesti. Kako bi popularizirala nastavu hrvatskog jezika, uprava Jezikoslovnog fakulteta je odlučila da tečajevi hrvatskog jezika u ovom semestru budu potpuno besplatni, ne samo za redovite studente tog fakulteta, nego i za sve ostale zainteresirane polaznike. A njihov interes se pokazao velik, te je do početka predavanja prijavljeno ukupno 28 polaznika, tako da su oformljene dvije skupine. Nastavno, svakom polazniku smo tom prigodom poklonili vrećice s prigodnim poklonima.

Početkom djelovanja lektorata hrvatskog jezika i književnosti u Vilniusu završeno je dvoipolgodišnje razdoblje našeg intenzivnog lobiranja za obnovu djelovanja navedenog lektorata, nakon osam godina pauze. Naime, učenje hrvatskog jezika i književnosti na Jezikoslovnom fakultetu Sveučilišta u Vilniusu, u sklopu djelovanja Odjela/katedre za slavensko jezikoslovlje, odvijalo se od 1989. do 2010. godine, dok je lektorat hrvatskog jezika i književnosti djelovao od 1997. do 2010. godine, kada je ukinut, zajedno s Odjelom/katedrom za slavensko jezikoslovlje, zbog štednje uzrokovane recesijom.