Privremeni boravak stranaca u Hrvatskoj


Zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak podnosi se osobno u nadležnoj policijskoj upravi/postaji u Hrvatskoj prema mjestu gdje stranac planira boraviti.

Uz to, ovisno o svrsi privremenog boravka, uz navedene priloge, stranac je dužan priložiti i drugi dokaz iz kojeg se može utvrditi opravdanost boravka u Republici Hrvatskoj (potvrdu da je učenik ili student u Republici Hrvatskoj, radnu dozvolu, tj. ugovor o radu, dozvolu za obavljanje određene profesionalne djelatnosti, izvod iz registra pravnih i fizičkih osoba za obavljanje određene djelatnosti, potvrdu medicinske ustanove u kojoj se liječi ili namjerava liječiti, izvod iz matice rođenih ili izvod iz matice vjenčanih i slično).

NAPOMENA: Isprave koje se prilažu uz zahtjev moraju biti originalne, ovjereni prijepis ili ovjerena kopija, a ako je potrebno, moraju biti prevedene i primjereno ovjerene za uporabu u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije informacije dostupne su putem sljedeće poveznice: http://www.mup.hr/47.aspx