Prijava sklopljenog braka


Hrvatski državljani koji su pred nadležnim tijelima Republike Litve sklopili brak mogu u Veleposlanstvu prijaviti sklapanje braka u maticama vjenčanih u RH.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • Obrazac za prijavu (u Veleposlanstvu)
  • vjenčani list legaliziran kod litavskog javnog bilježnika (www.notarurumai.lt/index.php/en/notaries) i preveden na hrvatski jezik
  • valjanu putovnicu
  • dokaz o dozvoli boravka u Republici Litvi

Sklopljeni brak upisuje se u matičnom uredu prema mjestu prebivališta bračnih drugova.

Upis braka neće biti moguć ukoliko nevjesta svoje djevojačko prezime želi koristiti kao „srednje ime”.